↑вверх
сегодня футбол
футбольная статитстика
Сегодня
Чемпионаты
Кубки
Международные
рейтинги
все чемпионатыТуркменистан Туркменистан
года
тур№
команда
противостояния

Ежедневные прогнозы на футбол

Чемпионат: Туркменистан - 2017

Календарь игр

Тур № 1
04.03.2017   Ахал :Копетдаг Ашхабад - 1 : 0
04.03.2017   Ашхабад :Мерв Мары - 3 : 2
04.03.2017   Энергетик Мары :Шагадам - 2 : 0
03.03.2017   Балкан Балканабат :Туран Дашогуз- 4 : 0

Тур № 2
07.03.2017   Алтын асыр :Балкан Балканабат - 1 : 0
07.03.2017   Мерв Мары :Копетдаг Ашхабад - 4 : 1
07.03.2017   Туран Дашогуз:Энергетик Мары - 0 : 1
07.03.2017   Шагадам :Ахал - 4 : 0

Тур № 3
10.03.2017   Ахал :Туран Дашогуз- 3 : 0
17.06.2017   Энергетик Мары :Алтын асыр - 0 : 2
11.03.2017   Копетдаг Ашхабад :Ашхабад - 2 : 0
11.03.2017   Шагадам :Мерв Мары - 2 : 1

Тур № 4
18.03.2017   Туран Дашогуз:Мерв Мары - 0 : 1
18.03.2017   Шагадам :Ашхабад - 2 : 0
18.03.2017   Энергетик Мары :Балкан Балканабат - 1 : 1
20.06.2017   Алтын асыр :Ахал - 0 : 0

Тур № 5
01.04.2017   Ахал :Балкан Балканабат - 2 : 0
01.04.2017   Ашхабад :Туран Дашогуз- 2 : 0
01.04.2017   Копетдаг Ашхабад :Шагадам - 1 : 2
01.04.2017   Мерв Мары :Алтын асыр - 1 : 0

Тур № 6
08.04.2017   Алтын асыр :Ашхабад - 2 : 1
08.04.2017   Балкан Балканабат :Мерв Мары - 4 : 1
08.04.2017   Туран Дашогуз:Копетдаг Ашхабад - 1 : 2
08.04.2017   Энергетик Мары :Ахал - 1 : 1

Тур № 7
11.04.2017   Копетдаг Ашхабад :Алтын асыр - 1 : 3
11.04.2017   Мерв Мары :Энергетик Мары - 0 : 2
11.04.2017   Шагадам :Туран Дашогуз- 3 : 0
12.04.2017   Ашхабад :Балкан Балканабат - 0 : 2

Тур № 8
15.04.2017   Алтын асыр :Шагадам - 0 : 0
15.04.2017   Ахал :Мерв Мары - 5 : 1
15.04.2017   Балкан Балканабат :Копетдаг Ашхабад - 2 : 1
15.04.2017   Энергетик Мары :Ашхабад - 2 : 1

Тур № 9
21.04.2017   Копетдаг Ашхабад :Энергетик Мары - 1 : 0
22.04.2017   Ашхабад :Ахал - 1 : 1
22.04.2017   Шагадам :Балкан Балканабат - 2 : 2
23.04.2017   Туран Дашогуз:Алтын асыр - 0 : 5

Тур № 10
25.04.2017   Копетдаг Ашхабад :Ахал - 0 : 6
25.04.2017   Мерв Мары :Ашхабад - 0 : 1
25.04.2017   Шагадам :Энергетик Мары - 0 : 1
26.04.2017   Туран Дашогуз:Балкан Балканабат - 1 : 1

Тур № 11
28.04.2017   Копетдаг Ашхабад :Мерв Мары - 0 : 0
29.04.2017   Ахал :Шагадам - 1 : 0
01.07.2017   Балкан Балканабат :Алтын асыр - 1 : 1
29.04.2017   Энергетик Мары :Туран Дашогуз- 4 : 0

Тур № 12
06.05.2017   Ашхабад :Копетдаг Ашхабад - 1 : 1
06.05.2017   Мерв Мары :Шагадам - 2 : 3
06.05.2017   Туран Дашогуз:Ахал - 0 : 4
07.05.2017   Алтын асыр :Энергетик Мары - 3 : 1

Тур № 13
10.05.2017   Ахал :Алтын асыр - 2 : 1
10.05.2017   Ашхабад :Шагадам - 0 : 1
11.05.2017   Балкан Балканабат :Энергетик Мары - 3 : 2
11.05.2017   Мерв Мары :Туран Дашогуз- 2 : 1

Тур № 14
04.07.2017   Алтын асыр :Мерв Мары - 3 : 0
13.05.2017   Балкан Балканабат :Ахал - 1 : 4
13.05.2017   Туран Дашогуз:Ашхабад - 0 : 2
13.05.2017   Шагадам :Копетдаг Ашхабад - 2 : 0

Тур № 15
19.05.2017   Копетдаг Ашхабад :Туран Дашогуз- 3 : 1
20.05.2017   Ахал :Энергетик Мары - 0 : 0
20.05.2017   Мерв Мары :Балкан Балканабат - 0 : 4
21.05.2017   Ашхабад :Алтын асыр - 2 : 1

Тур № 16
24.05.2017   Алтын асыр :Копетдаг Ашхабад - 4 : 0
23.05.2017   Туран Дашогуз:Шагадам - 0 : 2
23.05.2017   Энергетик Мары :Мерв Мары - 1 : 2
24.05.2017   Балкан Балканабат :Ашхабад - 5 : 0

Тур № 17
27.05.2017   Ашхабад :Энергетик Мары - 2 : 1
27.05.2017   Копетдаг Ашхабад :Балкан Балканабат - 1 : 3
27.05.2017   Мерв Мары :Ахал - 0 : 3
08.07.2017   Шагадам :Алтын асыр - 0 : 2

Тур № 18
03.06.2017   Ахал :Ашхабад - 3 : 0
03.06.2017   Балкан Балканабат :Шагадам - 1 : 0
03.06.2017   Энергетик Мары :Копетдаг Ашхабад - 3 : 2
04.06.2017   Алтын асыр :Туран Дашогуз- 2 : 0

Тур № 19
16.08.2017   Копетдаг Ашхабад :Ашхабад - 0 : 2
16.08.2017   Шагадам :Мерв Мары - 2 : 0
16.08.2017   Энергетик Мары :Алтын асыр - 0 : 2
16.08.2017   Ахал :Туран Дашогуз- 3 : 0
  :- :

Тур № 20
19.08.2017   Алтын асыр :Ахал - 3 : 1
19.08.2017   Туран Дашогуз:Мерв Мары - 0 : 2
19.08.2017   Шагадам :Ашхабад - 3 : 0
19.08.2017   Энергетик Мары :Балкан Балканабат - 4 : 1
  :- :

Тур № 21
22.08.2017   Ахал :Балкан Балканабат - 2 : 0
22.08.2017   Ашхабад :Туран Дашогуз- 3 : 0
22.08.2017   Копетдаг Ашхабад :Шагадам - 1 : 0
16.09.2017   Мерв Мары :Алтын асыр - 1 : 2
  :- :

Тур № 22
26.08.2017   Туран Дашогуз:Копетдаг Ашхабад - 0 : 1
26.08.2017   Балкан Балканабат :Мерв Мары - 2 : 0
26.08.2017   Энергетик Мары :Ахал - 0 : 3
24.10.2017   Алтын асыр :Ашхабад - 7 : 0
  :- :

Тур № 23
09.09.2017   Ашхабад :Балкан Балканабат - 0 : 1
09.09.2017   Мерв Мары :Энергетик Мары - 2 : 2
08.09.2017   Шагадам :Туран Дашогуз- 3 : 1
10.09.2017   Копетдаг Ашхабад :Алтын асыр - 0 : 2
  :- :

Тур № 24
12.09.2017   Ахал :Мерв Мары - 3 : 0
13.09.2017   Алтын асыр :Шагадам - 3 : 1
13.09.2017   Балкан Балканабат :Копетдаг Ашхабад - 2 : 2
13.09.2017   Энергетик Мары :Ашхабад - 0 : 1
  :- :

Тур № 25
29.09.2017   Ашхабад :Ахал - 1 : 2
30.09.2017   Копетдаг Ашхабад :Энергетик Мары - 1 : 1
30.09.2017   Туран Дашогуз:Алтын асыр - 1 : 5
30.09.2017   Шагадам :Балкан Балканабат - 2 : 0
  :- :

Тур № 26
21.10.2017   Копетдаг Ашхабад :Ахал - 1 : 4
21.10.2017   Мерв Мары :Ашхабад - 1 : 0
21.10.2017   Туран Дашогуз:Балкан Балканабат - 0 : 1
21.10.2017   Шагадам :Энергетик Мары - 3 : 1
  :- :

Тур № 27
31.10.2017   Копетдаг Ашхабад :Мерв Мары - 3 : 0
01.11.2017   Ахал :Шагадам - 3 : 2
01.11.2017   Балкан Балканабат :Алтын асыр - 1 : 2
01.11.2017   Энергетик Мары :Туран Дашогуз- 6 : 0
  :- :

Тур № 28
03.11.2017   Ашхабад :Копетдаг Ашхабад - 0 : 0
04.11.2017   Алтын асыр :Энергетик Мары - 4 : 1
04.11.2017   Мерв Мары :Шагадам - 1 : 2
04.11.2017   Туран Дашогуз:Ахал - 0 : 4
  :- :

Тур № 29
17.11.2017   Ашхабад :Шагадам - 2 : 1
18.11.2017   Ахал :Алтын асыр - 0 : 1
18.11.2017   Мерв Мары :Туран Дашогуз- 3 : 1
18.11.2017   Балкан Балканабат :Энергетик Мары - 5 : 1
  :- :

Тур № 30
21.11.2017   Алтын асыр :Мерв Мары - 4 : 2
21.11.2017   Туран Дашогуз:Ашхабад - 0 : 0
21.11.2017   Балкан Балканабат :Ахал - 2 : 1
21.11.2017   Шагадам :Копетдаг Ашхабад - 1 : 0
  :- :

Тур № 31
24.11.2017   Ахал :Энергетик Мары - 2 : 0
25.11.2017   Ашхабад :Алтын асыр - 2 : 2
25.11.2017   Копетдаг Ашхабад :Туран Дашогуз- 2 : 1
25.11.2017   Мерв Мары :Балкан Балканабат - 2 : 1
  :- :

Тур № 32
02.12.2017   Алтын асыр :Копетдаг Ашхабад - 5 : 3
02.12.2017   Туран Дашогуз:Шагадам - 2 : 7
  Балкан Балканабат :Ашхабад - :
02.12.2017   Энергетик Мары :Мерв Мары - 2 : 1
  :- :

Тур № 33
09.12.2017   Ашхабад :Энергетик Мары - :
09.12.2017   Копетдаг Ашхабад :Балкан Балканабат - :
09.12.2017   Мерв Мары :Ахал - :
09.12.2017   Шагадам :Алтын асыр - :
  :- :

Тур № 34
13.12.2017   Алтын асыр :Туран Дашогуз- :
13.12.2017   Ахал :Ашхабад - :
13.12.2017   Балкан Балканабат :Шагадам - :
13.12.2017   Энергетик Мары :Копетдаг Ашхабад - :
  :- :
футбол 1 Май футбол 1
пнвтсрчтптсбвс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
архив:
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011

betsprofit.ru - прогнозы матчей

----------------

Леон - Ставки на спорт


Сегодня играют чемпионаты
Грузия Высшая лига
Литва Лига А
Россия лига 2 Восток
Россия лига 2 Юг
Румыния Дивизия А
Швеция Аллсвенскан


Сегодня играют Чемпионаты Кубки Лига Чемпионов Лига Европы Таблица коэффициентов УЕФА Футбольные сайты Связаться с нами

Каталог футбольных сайтов «ТОР-100 ФУТБОЛ» Яндекс.Метрика
футбол rss лента